Inici

L’Escola Bressol és una Cooperativa, formada per pedagogues, mestres i educadores amb més de 30 anys d’experiència dedicada a l’Educació Infantil.
Ha format part del Patronat d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de València, experiència educativa posada en marxa en els anys de la transició política, que va suposar un canvi radical en els plantejaments de l’etapa educativa de 0-3 anys, anticipant-se al que ara s’entén per Educació Infantil.

Actualment està autoritzada com a Centre Educatiu, adequat a la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació i al Decret 37/2008 de 28 de març, sobre els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil.